TAHIL DEPOLAMA, ÇELİK SİLO SİSTEMLERİ

Düz Tabanlı Silolar, Konik Tabanlı Silolar, Kamyon Dolum Siloları, Kepek Küspe Siloları, Yem Siloları

Tahıllar yılın belli bir döneminde hasat edilebildiği ve tüm yıl boyunca insan ve hayvan beslenmesinde kullanıldıkları için, bozulmadan iyi bir şekilde depolanabilmeleri önemli bir konudur. Bu kapsamda da tahılların miktarını ve kalitesini koruyacak koşullarda muhafaza etme işlemi, tahıl depolama olarak tanımlanmaktadır. Tahılların depolanması ile tahılın gıda, yem ve tohumluk kalitesinin gelecek hasat dönemine kadar veya daha uzun bir süre korunması amaçlanmaktadır. Tahıllar iyi koşullarda depolanırsa, kalitelerini kaybetmeden uzun süre kalabilmektedirler.

Dünya genelinde çoğunlukla tahıl tarımı, sıcaklık ve nem değerleri bakımından depolama için uygun olmayan iklim bölgelerinde yapılmaktadır. Yüksek sıcaklık ve nispi nem şartlarında depolanan tahıllarda da bozulmalar oluşmaktadır. Bu bozulmalar nedeniyle tahılın miktar ve kalitesinde oluşan kayıpların yanı sıra, tüketici sağlığı bakımından da riskler oluşmaktadır. Ayrıca bozuk tahılların hayvan beslenmesinde kullanılmaları, yine dolaylı olarak insan sağlığı üzerinde riskler oluşturmaktadır. Kötü depolama sonucu küflenme ile bozulan tahıllar bazı durumlarda, yıkama ve kabuk soyma gibi işlemlerden geçirildikten sonra işlenerek piyasaya verilebilmektedir. Tahıl içerikli ürünlerin tüm toplum tarafından yaygın olarak tüketilmesi nedeniyle, bu ürünlerin içerdikleri tehlikeli maddeler, toplum sağlığı açısından önemli bir risk oluşturmaktadır. İyi olmayan depolama koşulları, tahılların solunum faaliyetini hızlandırmanın yanında mikrobiyolojik aktivite ve haşere faaliyetini de artırmaktadır. Bu etkenlerden kaynaklanan zararlar, genel olarak nem, sıcaklık gibi şartların kontrol edilebildiği silolarda azaltılabilmekte ve önlenebilmektedir. Tahılların bozulmadan depolanabilmeleri için tanenin su içeriğinin düşük olması ve depolama sırasında bu düşük tane suyu seviyesinin korunması gerekmektedir. İyi bir tahıl depolama için tanelerin olgunlaşmış, sağlam, nem oranının ve yığın sıcaklığının düşük olması gerekir. Türkiye’de mevcut bulunan depolama kapasitesinin büyük bir kısmı çeşitli özelliklere sahip çelik silolardan, geriye kalan kısım ise farklı şartlardaki depolardan oluşmaktadır.

Çelik Silo Depolama Tesis talepleriniz için lütfen bizden teklif alın.