SİLOLARDA BAKIM, ONARIM, REVİZYON VE SERVİS HİZMETLERİ

Silolar, zincirli konveyör, kovalı elevatör, bant konveyör, distribütör, klape, kapak ve tüm taşıyıcı ekipmanlarınızın bakım, onarım, revizyon işleri, servis hizmetlerinin yapılması, düzenli yapılacak incelemeler sonrası olası sorunların önceden tahminine ve gerekli tedbirlerin zamanında alınmasına olanak sağlar ve silolarda oluşabilecek hasarın boyutunu azaltır. Silolarda oluşan sorunların çoğu bu bakım, onarım ve servis hizmetlerinin düzenli yapılmamasındandır.

Normal koşullarda, iyi projelendirilmiş ve inşa edilmiş siloların ekonomik ömrünün uzun olması beklenir. Ancak genel durum böyle olmamaktadır. Silolarda depolanan malzemenin akış özelliklerinin değişmesi, aşınmadan dolayı silo duvar malzemesinin özelliklerinin değişmesi bu sorunların temel nedenlerini oluşturmaktadır. Siloya, tasarıma esas olan üründen farklı bir ürünün doldurulması silo içerisindeki yük dağılımını ve akış durumunu değiştireceğinden çeşitli sorunlara neden olabilmektedir. Bunun yanında silo geometrisindeki değişiklikler silodaki yük dağılımını ciddi bir şekilde değiştirebilir. Silodan ürünün boşaltıldığı çıkışlarda değişiklik yapılması veya sonradan siloya yapılan ilavelerin mutlaka uzman görüşü alınarak gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Taneli ürünlerin depolanmasına yönelik konik siloların tasarımının ürün akış koşulları gözetilmeden yapılması durumunda da bazı sorunlarla karşı karşıya kalınmaktadır. En çok gözlemlenen sorunlar akış tipine bağlı olarak gerçekleşen sorunlardır. Ürünün özelliklerinin değişmesi veya silo iç cidarının aşınması gibi durumlarda yapısal olarak huni akışına göre tasarlanmış silolarda kütle akışı oluşabilir. Bu durumda özellikle huninin üst kısmında öngörülenden aşırı basınç oluşur ve tehlikeli olabilir. Bu durumları önceden görebilmek ve gerekli önlemleri alabilmek için silo iç yüzeyinin düzenli aralıklarla incelenmesi ve bakımının yapılması gereklidir.

Silolarda düzenli olarak yapılması gereken işlemler, silo duvarlarındaki olası değişikliklerin gözlenmesi, akımı kolaylaştıran astarın bakımı, yenilenmesi, çatı girişi, boşaltıcı, doldurucu bakımı vb. çalışmalardır. Çentik, çatlak, deformasyon, silonun eğilmesi vb. durumların gözlenerek gerekli önlemlerin alınması önemlidir. Özellikle aşındırıcı malzeme depolanması durumunda ve karbon çeliğinin nemli veya aşınmaya uygun atmosfer koşullarında kullanılması durumunda paslanma ve aşınma gibi sorunlar gözlemlenmektedir. Tehlike fark edildiğinde hemen uzman mühendislerden gerekli bilgiler alınarak çözüme ulaşılmaya çalışılmalıdır.

Silolarınızın bakım, onarım ve servis hizmetleri için lütfen bizimle iletişime geçin.