BANTLI KONVEYÖR FİYATLARI

Bantlı konveyörler, tohum taşıma ve tohum depolamada kullanılan başlıca taşıma araçlarıdır. Bu konveyörlerde taşıma iki tambur arasında gerdirilmiş ve makaralarla desteklenmiş hareketli bir bantla yapılır. Tahıl gibi katı malzemelerin sürekli bir şekilde uzun mesafelere yatay veya belirli sınırlar içerisinde eğimli olarak taşınması işlerinde kullanılan taşıma araçlarının en önemlilerinden birisi de bantlı konveyörlerdir. Bant konveyörlerle kuru, ıslak, parçalı vb. gibi her malzemenin taşınması mümkündür. Bant konveyörler özellikle kırılma olması istenmeyen hassas ürünlerde tercih edilmelidir. Tohum gibi diğer ürünlerle karışması istenmeyen tahıl ürünlerinin taşınması için ideal taşıma sistemleridir. Malzeme taşınmasının yanında yükleme, boşaltma, depolama ve depodan ürün alma gibi birçok alanda kullanılmaktadır. Yaygın olarak tahıl sektöründe, kömür ve maden ocaklarında, cevher hazırlama ve zenginleştirme tesislerinde, limanlarda tahıl, kömür, maden cevheri vb. malzemelerin yüklenmesi ve boşaltılması işlerinde, tahıl silolarında ve kâğıt, şeker sanayinde büyük ölçüde bantlı konveyörlerden yararlanılmaktadır.

Bantlı konveyörlerde malzemeyi taşıyan bant, tamburlardan gelen çekme kuvvetine ve malzemeden gelen ağırlık, sıcaklık ve aşınma gibi etkenlere dayanıklı olmalıdır. Düzgün ve uzun süreli bir çalışma için bir konveyör bandının aşağıdaki özelliklere sahip olması gerekir;

  • Az nem çekme,
  • Yüksek dayanıklılık,
  • Düşük özgül ağırlık,
  • Az uzama,
  • Alternatif gerilmelere dayanıklılık,
  • Malzemenin aşındırıcı etkisine karşı dayanıklılık,
  • Özel şartlar; sıcaklığa, soğuğa, iklim etkilerine, yağa, oksitlenmeye karşı dayanıklılık vb.

Bant konveyör fiyatları için lütfen bizimle iletişime geçin.