ÇELİK SİLO FİYATLARI

Çelik Silo tesislerinde fiyatları etkileyen birçok faktör vardır. Bu tesislerde fiyatlandırmada en önemli unsurlar çelik silolar ve tahıl taşıma ekipmanlarıdır. Malzemenin doldurulma, boşaltılma anında değişik doluluk oranlarına isabet eden yüklerin dikkate alınması, içerisinde depolanan tahılın uygun depolama şartlarında depolanmasını sağlamak üzere tasarım aşamasında gerekli titizliğin gösterilmesi ve tasarımda dikkate alınması gereken bütün etkiler tespit edilerek etkin kullanım ve depolama koşullarının sağlanabildiği bir yapı oluşturulması gerekir. 

Modern silo sistemlerinde otomatik kontrol sistemleri, değişik noktalarda malzemelerin sıcaklığını, nemini ölçen sensörler ile malzemenin silo içerisinde ne kadar yükseldiğini gösteren dolayısıyla silo içerisindeki yaklaşık malzeme miktarının tahminine olanak veren sistemler mevcuttur. Bununla beraber depoya malzeme aktarımını yapan ve silonun daha etkin kullanımına olanak veren sistemler taşıyıcı sistemlerdir. Taşıyıcı sistemlerin imalat ve kullanımıyla ilgili sorunlar genellikle ciddi problemlere neden olmazlar ve çözümlenmeleri nispeten basittir. Fakat taşıyıcı sistemlerin projelendirilmesi ile ilgili hatalarının sonucu çok ağır olmaktadır ve bu hataların sıklığı oldukça fazladır. Bu hatalar çözülmesi yüksek maliyetlere yol açmaktadır.

Silonun şekli ve boyutları, silonun depolama hacmi, boşaltma kapasitesi ve boşaltma şekli, depolanacak malzemenin özellikleri, tesis için öngörülen alan, çelik silo fiyatlarını etkilemektedir. Genel olarak düz tabanlı siloların fiyatları konik tabanlı siloların fiyatlarına göre daha uygun olmaktadır. Bununla beraber belirli bir depolanacak hacim için düz tabanlı siloların yüksekliği konik tabanlı silolara göre daha az olmaktadır. Yüksek boşaltma kapasitesine ulaşmak için konik tabanlı silolarda konik taban daha yüksek açılı olmalıdır. Düz tabanlı silolar genellikle depolama zamanının uzun olduğu ve boşaltma kapasitesinin çok yüksek olmadığı durumlarda tercih edilirler. 

Çelik silo ve taşıma ekipmanlarının tasarımında ve dolayısıyla fiyatlandırmasında genellikle 3 değişik kıstas dikkate alınır. Bunlar;

•    Doldurma kapasitesi
•    Boşaltma kapasitesi
•    Depolanacak maksimum malzeme miktarı ve depolanacak üründür.

Tahıl depolama ve taşıma ekipmanları ile ilgili firmamızdan teklif almak için lütfen bizimle iletişime geçiniz.